Programovatelný modul Smartrele

- každý si může určit sám, jakou bude mít jeho relé funkci!!!!!

Programovatelný modul Smartrele je užitečný pomocník při převodu funkce na bezpotenciálový  kontakt. Do modulu je možné programátorem KVH pomocí aplikace SmartReleEasy Prog. nahrát různé funkce, např.:
• základní program - astabilní a bistabilní výstup
• základní program s logickým vstupem - astab. nebo bistab. výstup aktivovaný logickou funkcí
• přerušované relé - výstup je při aktivaci opakovaně sepnut a rozepnut
• čítací relé - výstup je sepnut pokud dojde k určitému počtu aktivací
• náhodné sepnutí - výstup je v náhodnou dobu sepnut zadaným počtem sepnutí za 24hodin
• morseův kód - výstup je sepnut při zadané sérii dlouhých a krátkých aktivací vstupu
• sekvencér - výstup je při aktivaci spínán dle zadané sekvence
• bistabilní výstup s časovým limitem
• zákaznická funkce - na přání při odběru nad 10 ks Smartrele

 

Technické údaje:
U napájecí......................................... 10 -15 V
U cívky .............................................. 12 V
kontakty ........................................... 1x přepínací
materiál kontaktu .............................. AG Cd O
přechodový odpor ............................. 50 m

max. spín. proud ............................... 10 A
max. spín. napětí .............................. 250V/=125V
doba přítahu...................................... 10 ms
doba odpadu..................................... 10 ms
čas zpoždění odpadu........................ 3 - 55 s
mechanická životnost ....................... 107 cyklů
odpor vinutí ....................................... 400  


Montáž:

Modul je opatřen otvory pro montáž na určené místo ve stávajícím zařízení (zvonkový panel,  instalační krabice, rozvaděč atd.). Spojovací vodiče se upevní do šroubovacích svorek.
Smartrele je od výrobce naprogramováno na požadovanou funkci, nebo je nutné zakoupení  převodníku USB/RS232.

Ceník modulů Smartrele
Smartrele 1ks = 449,00 Kč
Smartrele nad 5 ks = 399,00 Kč / ks

Ceny jsou uvedeny bez 20% DPH.