1. Úvodní stránka
 2. >
 3. Rodinné domy a byty
 4. >
 5. Požární systémy EPS

EPS – elektrická požární signalizace 

Systémy EPS slouží k ochraně osob, majetku a objektů před vznikem požáru a tím podstatně snižují rizika ohrožení lidských životů a majetkových ztrát. Systémy EPS jsou dnes již důležitou součástí systémů protipožární ochrany objektů a budov. Povinnost použít EPS je uložena přímo zákonem. Systém EPS identifikuje a lokalizuje požár a informaci o poplachu předá obsluze pultu centralizované ochrany nebo přímo operačnímu středisku hasičského záchranného sboru, čímž umožní okamžitý zásah.

EPS – systémové dělení:

Schvalování komponentů EPS, projektování, instalace a revize systémů EPS se řídí vyhláškou

č. 246/2001 Sb., ČSN 342710, normami EN, ČSN 54 a jejich harmonizačními přílohami.

EPS a KVH:

 • zajištění projektové dokumentace
 • montáž podle projektové dokumentace
 • uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
 • provedení funkčních zkoušek a výchozí revize dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • vypracování průvodní dokumentace dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • záruční i pozáruční servis
 • provádění pravidelných funkčních zkoušek a kontrol provozuschopnosti (revize) podle zákona

 

Základní rozdělení EPS:

Montujeme pouze kvalitní komponenty schválené a atestované pro ČR od předních výrobců.
 

Základní pravidla pro montáž a provoz systému EPS