1. Úvodní stránka
  2. >
  3. Požární systémy EPS

EPS – elektrická požární signalizace 

Systémy EPS slouží k ochraně osob, majetku a objektů před vznikem požáru a tím podstatně snižují rizika ohrožení lidských životů a majetkových ztrát. Systémy EPS jsou dnes již důležitou součástí systémů protipožární ochrany objektů a budov. Povinnost použít EPS je uložena přímo zákonem. Systém EPS identifikuje a lokalizuje požár a informaci o poplachu předá obsluze pultu centralizované ochrany nebo přímo operačnímu středisku hasičského záchranného sboru, čímž umožní okamžitý zásah.

EPS – systémové dělení:

Schvalování komponentů EPS, projektování, instalace a revize systémů EPS se řídí vyhláškou

č. 246/2001 Sb., ČSN 342710, normami EN, ČSN 54 a jejich harmonizačními přílohami.

EPS a KVH:

  • zajištění projektové dokumentace
  • montáž podle projektové dokumentace
  • uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
  • provedení funkčních zkoušek a výchozí revize dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.
  • vypracování průvodní dokumentace dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.
  • záruční i pozáruční servis
  • provádění pravidelných funkčních zkoušek a kontrol provozuschopnosti (revize) podle zákona

 

Základní rozdělení EPS:

Montujeme pouze kvalitní komponenty schválené a atestované pro ČR od předních výrobců.
 

Základní pravidla pro montáž a provoz systému EPS