Optická kabeláž

Využívá odrazu a lomu světelných paprsků při přenosu světla optickými vlákny. Elektrický signál s daty je ve zdroji světla (laserové a LED diody) převeden na světlo a po přenosu optickým vláknem je na druhém konci převeden pomocí detektoru (fotodiody a fototranzistory) zpět na elektrický signál.

Výhody optické kabeláže:

 • nevyzařuje žádné elektromagnetické záření, vysílač a přijímač je galvanicky oddělen
 • je imunní proti elektromagnetickému rušení (možný souběh se silovou kabeláží)
 • signál nelze odposlouchávat
 • vysoká přenosová rychlost
 • velká šířka přenosového pásma
 • vysoká morální životnost


Druhy optických vláken:

 • vícevidové vlákno se skokovou změnou indexu lomu (krátké vzdálenosti,omezená šířka pásma, užití v průmyslu a automatizaci)
 • vícevidové vlákno s plynulou změnou indexu lomu -lepší vlastnosti než u skokové změny, užití do 3km
 • jednobodové vlákno - nejlepší parametry optické přenosové cesty, užití do desítek km


Konstrukce optického kabelu:

 • vlákno - jádra (sklo nebo plast) a pláště (tenká vrstva skla , obklopuje jádro)
 • primární ochrana - speciální lak na plášti
 • sekundární ochrana - těsná (přímo na primární) nebo volná (gel)
 • tažný prvek - kevlar, skelná příze, ocelové struny
 • plášť kabelu - podle způsobu uložení - PVC, LSZH, ocel, hliník, polyethylen


Typy optických kabelů:

 • vnitřní
 • venkovní
 • univerzální


Jednotlivá vlákna optického kabelu jsou barevně rozlišena, optické kabely jsou rozděleny podle průměru jádra a pláště do kategorií - OM1, OM2, OM3 a OS1.

    

 Základní komponenty optické trasy:

 • optické konektory - typy konektorů ST, SC, FC, LC, MTRJ, E2000 (bajonetový, čtyřhranný, šroubovací, ....)
 • optické spojky - ST, SC, FC, LC, MTRJ, E2000
 • optické propojovací kabely - duplexní provedení (použití dvou vláken současně)
 • optické rozvaděče a zásuvky - pro zakončení optických kabelů - uzamykatelné nástěnné venkovní a vnitřní, do datových rozvaděčů

 

 

Návrh optické kabeláže
Je vhodné zpracovat projekt, ve kterém se zohlední několik parametrů:

 • poměr mezi maximální přenosovou frekvencí, maximální přenosovou délkou a dále hodnoty útlumu optických vláken
 • platforma a architektura navrhované sítě
 • šířka pásma a maximální vzdálenost navrhované trasy apod.

Třídy optické kabeláže jsou specifikovány v ČSN EN 50173 - 1.

Instalace optické kabeláže
Instalaci a pokládku optické kabeláže by měla vždy provádět odborná firma s kvalifikovanými pracovníky! Instalace a pokládka se řídí důležitými odbornými zásadami, které významně ovlivňují výslednou kvalitu a parametry sítě. Optické kabelové trasy jsou nejvíce náchylné na mechanické poškození, také vniknutí vlhkosti může způsobit poškození kabelu.

Způsoby zakončení optických kabelů

 • přímé konektorování
 • krimplování
 • svařování

Tyto práce by měl opět provádět kvalifikovaný pracovník - důležitá je pečlivost, vhodné pracovní prostředí, čistota a používání ochranných pomůcek.

 

      

 


Měření a testování optických kabelů

 • přímá metoda (výkonové měření) - měří se útlum trasy z obou konců
 • metoda zpětného rozptylu (OTDR) - měří kvalitu celého optického vlákna v závislosti na jeho délce

Měření a kontrolu optických vláken popisuje norma ČSN EN 188000.

Měřené parametry optických vláken:

 • rozměry (průměr jádra, pláště, chyba soustřednosti, nekruhovost, délka atd...)
 • mechanické vlastnosti (pevnost, fyzické defekty, stahovací síla)
 • přenosové a optické parametry (útlum, profil indexu lomu, bodové defekty)
 • odolnost vůči vnějšímu prostředí (klimatická, chemická, biologická, odolnost ochrany)