Detektory

Detektory indikují poplachový stav pomocí vyhodnocení změny fyzikálních veličin (PIR detektory, požární a teplotní detektory, detektor zaplavení, audiodetektory, vibrační čidla,....) nebo reagují na mechanicky vynucené rozpojení kontaktu (magnetické kontakty pro okna a dveře, tísňové hlásiče). Hlášení posílají do ústředny EZS.

Vnitřní detekce

Pohybové detektory
montáž na stěnu nebo na strop, provedení drátové (napájeny z ústředny) a bezdrátové (vlastní baterie), typy detektorů se liší kombinací různých vlastností – odolnost proti zvířatům až do 40kg, odolnost proti zakrytí (antimasking) ….

 • Infrapasivní detektory PIR - detekce teploty vyzařované pohybující se osobou,
 • duální detektory PIR + MW - kombinace detekce infrapasivní a mikrovlnné (MW - vysílaní mikrovlnného záření, které vyhodnocuje změnu své fáze mikrovln po odrazu od pohybující se osoby). K vyhlášeni poplachu dojde pouze v případě, že obě detekční části vyhlásí poplachový signál současně, nebo v definovaném časovém intervalu.

         


Detektory mechanického poškození

 • Audio detektory (glassbreak – tříštění skla) - Pro ochranu prosklených ploch a oken, snímají zvukové charakteristiky tříštění skla a tlakové vlny vzniklé nárazem na skleněné plochy, detekce řezání diamantem,
 • otřesové detektory - jsou určeny k ochraně pevných ploch před probouráním, prořezáním (např. trezory) a vhodným způsobem doplňují plášťovou ochranu,
 • speciální detektory - slouží k detekci doplňkových veličin, vyhodnocují například změnu vodivosti kontaktů při zaplavení střeženého prostoru vodou.
                


Detektory požáru a plynu
Jsou upraveny pro použití v EZS, hlídají 24 hod i když je systém ve vypnutém stavu.

 • Požární detektory – detekce vzniku požáru opticko-kouřová, teplotní a termodiferenciální,
 • detektory plynu – detekce přítomnosti nebezpečného plynu v hlídaném prostoru,
 • speciální detektory – detektory do výbušného prostředí


 

Magnetické kontakty
Magnetické kontakty se nejčastěji používají k hlídaní otevření dveří, oken, vrat, rolet, atd.. Funkce magnetického kontaktu je založena na principu jazýčkového relé spínaného magnetickým polem permanentního magnetu.

 • závrtné – instalují se dovnitř zárubní (rámů) a křídel dveří a oken
 • povrchové – na povrch dveří a oken, šroubovací nebo samolepící
 • vratové – vhodné pro garážová vrata, masivní kovová konstrukce, kabel v pancéřové chráničce, možnost přejezdu autem


 

Tísňové hlásiče
Slouží k ochraně osob v případě přímého ohrožení. Instalace skrytá nebo veřejná, poplach je vyvolán manuálně stiskem tlačítka. Hlásiče na veřejném a viditelném místě jsou chráněny před neúmyslným vyhlášením poplachu (například ochranným sklíčkem).
   

 

Venkovní detekce
Nejčastěji se používá pro venkovní ochranu rozsáhlejších areálů a budov jako jsou např.elektrorozvodny,letiště,věznice, průmyslové objekty,vodárny atd.Účelem perimetrického střežení je zachytit případného narušitele technickými prostředky včas, kdy ještě nepáchá trestnou činnost ve střežených prostorách. Prvky venkovní ochrany jsou nezávislé na klimatických podmínkách. Jedná se o širokou škálu prvků, proto Volba vhodného typu pro konkrétní aplikaci závisí na zkušenostech a odborných znalostech projektanta nebo technika.
Nejčastěji užívané prvky venkovní detekce: infrapasivní detektory pohybu, infra závory, mikrovlnné závory, mikrofonní nebo optické kabely snímající vibrace,štěrbinové kabely, deformační senzory a tlakové podzemní hadice,videodetektory pohybu, plotové systémy.