Přenosové a komunikační prostředky

Zajišťují přenos informací mezi bezpečnostním systémem a uživatelem, pultem centralizované ochrany (PCO) profesionální bezpečnostní agentury nebo policie. Nosičem informací může být pevná telefonní linka, pásmo GSM, internet (LAN, WAN) nebo rádiová síť. Při jednosměrném přenosu jsou informace směřovány od systému k příjemci, obousměrný přenos poskytuje uživateli možnost ovládat pomocí komunikátoru vybrané funkce systému nebo i připojená zařízení.

  • telefonní linka - přenos poplachové informace po telefonní lince na definovaná telefonní čísla formou digitální nebo hlasové zprávy prostřednictvím komunikátoru
  • GSM komunikace - nejčastěji GSM moduly (brány) zajistí přenos poplachové a systémové informace na zvolená telefonní čísla formou SMS zpráv, obousměrný přenos umožní ovládat systém nebo přípojná zařízení
  • TCP/IP komunikace - systémová zařízení nebo moduly pro ovládání, programování a dálkovou správu systému prostřednictvím sítě LAN/WAN/Internet