Domovní telefony

Slouží ke komunikaci se vstupním panelem, eventuálně s dalšími domovními telefony v objektu. Standardně je každý domovní telefon vybaven jedním tlačítkem pro otevírání dveří (aktivuje elektrický zámek), případně dalšími tlačítky nebo klávesnicí pro intercomovou funkci. Některé modely telefonů umožňují regulaci hlasitosti vyzvánění nebo jsou vybaveny vypínačem a signálními LED.

 

Existují dva způsoby vyzvánění telefonů:

  • elektromagnetickým bzučákem – u starších systémů, obtížná regulace hlasitosti, pouze jeden druh zvonění
  • generátorem - tónem generovaným v síťovém zdroji, který je přes zvonkové tlačítko přiveden do sluchátka telefonu, možnost regulace hlasitosti vyzvánění a možnost rozlišit zvonění od vchodu domu a od bytových dveří (tlačítko u bytových dveří je napojeno do telefonu)
  • kombinace obou způsobů – některé telefony jsou vybaveny oběma způsoby vyzvánění, generátor se používá pro vstup do domu a bzučák pro zvonění od dveří bytu

Digitální telefony umožňují tzv. diskrétní hovor, jedná se o zábranu odposlechu - s hovorovou jednotkou u vchodu může komunikovat jen ten účastník, na jehož telefon bylo zazvoněno. Pokud účastník nechá svůj telefon trvale vyvěšen, po zazvonění na jiného účastníka nebo po uplynutí stanovené doby pro hovor se vyvěšený telefon zablokuje a neovlivňuje funkčnost ostatních telefonů. Funkcí diskrétního hovoru mohou být vybaveny i některé standardní telefony (4+n).

 

Domovní telefony se vyrábí v různých designech a barevných provedení. Je běžné i bez sluchátkové tzv. hands free provedení, kde je hovor přijímán tlačítkem.