Elektrické zámky a jiné typy otvíračů

Elektrický zámek nebo jiný druh elektricky ovládaného otvírače umožní otevření dveří na dálku z domovního telefonu nebo dálkového ovladače.

 

Typy otvíračů:

1) Klasické elektrické otvírače

Montované do pasivního křídla dveří nebo do zárubně, dveře nejsou uzamčeny pouze zaklapnuty, napájení 8 – 12V AC nebo DC


Druhy klasických otvíračů podle provedení:

  • standardní - je v poloze otevřeno jen po dobu trvání napěťového impulzu – to je pouze po dobu, po kterou je stisknuto patřičné tlačítko na ovládacím zařízení.
  • s momentovým kolíkem - k otevření stačí krátký el. impulz, kterým se otvírač s momentovým kolíkem odjistí, a tím je v poloze otevřeno. Po průchodu dveřmi je otvírač v klidové poloze zavřeno.
  • s mechanickou blokádou - umožňuje mechanické nastavení páčky do polohy otevřeno nebo zavřeno. V poloze otevřeno vhodný pro stálý průchod bez použití el. impulzu na neomezeně dlouhou dobu. Přepnutím páčky do polohy zavřeno pracuje stejně jako všechny modely el. otvíračů.
  • s mechanickou blokádou i momentovým kolíkem – kombinace obou předchozích typů
  • se signalizací otevření dveří
  • reverzní - při připojení el. napětí zavřen, při přerušení el. napětí otevřen.

 

  

2)  Samozamykací elektromechanický zámek

Po uzavření dveří se zámek automaticky uzamkne - vysune se závora a zablokuje se střelka. Stisknutím aktivované nebo panikové kliky je závora zatažena do těla zámku a následně odblokována střelka. Zámek je vždy možné odemknout cylindrickou vložkou z obou stran dveří nebo stiskem kliky z vnitřní strany dveří, tzv. antipanic funkce.

 

 

 

3) Samozamykací elektromotorický zámek

Po příchodu aktivačního signálu je motoricky zatažena závora společně s háky dovnitř zámku a následně odblokována střelka. Zámek je odemčen a dveře je možné otevřít pouhým zatlačením. Po uzavření dveří je zajišťovací střelka společně s hlavní střelkou zatlačena o protiplech do těla zámku a po vyskočení hlavní střelky do zárubně dojde k automatickému vysunutí závory, háků a následnému zablokování střelky. Zámek je uzamčen ve více bodech a je elektromotoricky chráněn proti vysunutí závory a háků mimo zárubeň. Zámek je vždy možné odemknout cylindrickou vložkou z obou stran dveří nebo stiskem kliky z vnitřní strany dveří, tzv. antipanic funkce.

 

 

   

4) Elektromagnety

Pro zajištění všech typů dveří a vrat. Sestava - přídržná deska (na pohyblivém křídle) a elektromagnet (na dveřním rámu) spolehlivě zajistí uzavření dveří velkou přídržnou silou, dveře se uvolní až po odpojení elektromagnetu od napájení.