Kódové klávesnice

Řídící jednotka nebo paměťový modul kódové klávesnice identifikuje jedince a povolí nebo zakáže vstup na základě ověření číselného nebo alfanumerického kódu.
Klávesnice jsou určeny pro vnitřní i venkovní prostředí. Klávesnice může být kombinována ještě s jiným typem snímače PS.

Podle náročnosti systému rozlišujeme kódové klávesnice:

  • pro menší objekty bez nutnosti tvorby databáze – ty se programují pomocí tlačítek klávesnice, kódy jsou pouze zaznamenány v paměťovém modulu klávesnice
  • pro náročnější aplikace - kódové klávesnice s řídící jednotkou, kódy jsou přiřazeny konkrétnímu uživateli a evidovány v databázi uživatelů, která obsahuje ID uživatelů, uživatelská jména a případná další data o uživatelích. Každý uživatel může mít v databázi evidováno více kódů s různým časovým a prostorovým oprávněním. Programování systému, správa databáze a vyčtení paměti událostí se realizuje pomocí softwaru a PC.