Snímače PS

Snímač PS po přiložení identifikačního prvku ověří, zda daná osoba má požadovaná přístupová práva a pak následně povolí nebo zakáže vstup. Všechny tyto události mohou být uloženy do paměti událostí systému. Zároveň je vytvořena databáze uživatelů, která obsahuje ID uživatelů, uživatelská jména a případně další data o uživatelích.

Typy snímačů PS: