Přístupové systémy (PS)

Přístupový systém umožňuje jednoduchou a pohodlnou kontrolu přístupu do vybraných prostor. Po úspěšné identifikaci osoby systém zkontroluje oprávnění a umožní vstup do objektu. Veškeré příchody se elektronicky zaznamenávají.

Princip PS:

Přístupová identifikace je řešena moderním a uživatelsky komfortním způsobem - pomocí bezkontaktní karty, čipu, otisku prstu nebo kódu. Při požadavku přístupu do objektu systém nejprve ověří, zda daná osoba má požadovaná přístupová práva, a pak následně povolí nebo zakáže vstup. Vstup osoby je evidován, zaznamenán a uložen do paměti událostí systému. Systém je možno libovolně konfigurovat, kombinovat a rozšiřovat.

Výhody a možnosti PS:

 • kontrola vstupu a výstupu – zvyšuje bezpečnost objektu a omezuje nežádoucí pohyb osob
 • možnost nastavení přístupových práv – pro jednotlivé osoby nebo pro skupiny
 • možnost časového omezení přístupových práv – nastavení časových úseků, ve kterých je přístup povolen
 • náhrada klasických klíčů identifikačním prvkem (karta, čip) – počet čipů pod kontrolou, jeden čip nahradí i několik klasických klíčů, zamezení možnosti nežádoucího přidělání klíčů
 • možnost dodatečné úpravy přístupových práv – omezení, zablokování nebo zakázání přístupových práv, např. při ztrátě identifikačního prvku jsou přístupová práva tohoto prvku zrušena a tím je zabráněno jeho zneužití, odpadá tak potřeba výměny zámku a klíčů u klasického systému
 • možnost libovolné konfigurace a rozšíření systému – libovolné umístění a počet snímačů v rámci jednoho systému, nezávislost na počítačové síti (PC slouží k nastavení a zpracování dat)
 • možnost evidence všech událostí – všechny události jsou zaznamenány a archivovány v paměti systému
 • možnost rozšíření o kontrolu docházky
 • zvýšení komfortu ovládání

Dělení PS:

 • autonomní – integrované nebo samostatné systémy pro všechny typy a velikosti objektů
 • systémové – pro rozsáhlé systémy s centralizovanou správou a sběrem dat prostřednictvím Internetu

Sestava PS: