1. Úvodní stránka
  2. >
  3. Požární systémy EPS
  4. >
  5. adresovatelné systémy EPS

Adresovatelné systémy elektrické požární signalizace EPS

Adresné systémy EPS fungují na principu datové komunikace s jednotlivými prvky, umístěnými na datové lince. Každý prvek EPS má svoji přesnou adresu a samostatně komunikuje s požární ústřednou. Prvky systému požární signalizace jsou seřazeny do skupin a funkčních celků.
Velkou výhodou adresných systémů EPS je přesná identifikace každého požárního prvku v systému a tím i možnost přesné a rychlé lokalizace místa požáru.
Datová linka je buď otevřená nebo častěji kruhová (spolehlivější funkce v případě poruchy nebo zkratu) a její délka může být v řádech stovek metrů až kilometru. Na jedné adresné lince mohou být řádově stovky prvků, jak detekčních (hlásiče), tak i ovládacích (reléové prvky).
Požární ústředna může obsluhovat několik datových linek, jednotlivé ústředny je možné spojovat do společné sítě a tím získat kompaktní, moderní systém EPS i u velmi rozsáhlých objektů a areálů.
Adresovatelný systém EPS lze snadno rozšiřovat a měnit jeho konfiguraci, flexibilnější a jednodušší je jeho údržba a provádění pravidelných zkoušek.
Adresovatelný systém EPS je preferován ve většině instalací. Poměr cena / výkon zcela jistě předčí použití konvenčních požárních signalizací a od určité velikosti objektů je i vlastní pořizovací cena nižší než u konvenčních systémů. Některé náročnější instalace požární signalizace již přímo vyžadují adresné systémy EPS.