Požární hlásiče EPS

Požární hlásiče detekují vznik požáru a předávají tuto informaci do požární ústředny.
Druhy požárních hlásičů:

  • požární detektory – automatická detekce požáru, různé typy dle použití a střeženého prostředí, mohou být součástí systému EPS nebo autonomní (napájení z baterie, součástí siréna)
  • požární tlačítka – pro ruční vyvolání poplachu osobami při požáru 
  • detektory plynů

Typy požárních detektorů

  • Opticko-kouřové - nejpoužívanější hlásiče požáru, pro menší prostory
  • Lineární kouřové – vysílač a přijímač, pro velké prostory, náročnější na montáž a nastavení, nutná přímá viditelnost mezi vysílačem a přijímačem 
  • Teplotní – podle typu vyhodnocení teploty okolí se dělí na limitní, termodiferenciální a kombinované
  • Teplotní kabely – detekce teploty speciálním kabelem s vyhodnocovací jednotkou, pro obtížně přístupné a speciální prostory (kanály, tunely…)
  • Nasávací – princip nasávání a vzorkování vzduchu, velká citlivost, konfigurace pro různá prostředí – telekomunikace, výpočetní centra, chemické továrny, doly apod.
  • Ionizační - velmi citlivé, pro prostory s výskytem neviditelných zplodin, omezené užití 
  • Kombinované – kombinace obyčejně dvou typů detektorů – vyšší odolnost proti planým poplachům (vyhodnocují více faktorů požáru)